นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว เป็นสัญญาอย่างหนึ่ง โดยมีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง คือ “ผู้ให้บริการ” หรือเจ้าของเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน ซึ่งเป็นผู้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า “ผู้ใช้งาน” เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน ซึ่งเข้ามาใช้บริการในเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันนั้นๆ

โดยที่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ได้แก่ ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคล ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลนั้นได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ทั้งนี้ข้อกำหนดเงื่อนไขต่างๆที่กำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวจะมีความสอดคล้องและไม่ขัดต่อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  1. การนำไปใช้

ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้โดยง่ายและเปิดเผยบนเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน นอกจากนี้ผู้ใช้งานต้องอ่านและตอบยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันก่อนการใช้งานด้วยเพื่อเป็นการแสดงถึงความยินยอมและความตกลงที่จะยอมรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยชัดแจ้ง

  1. การใช้ Cookies

ผู้ใช้งานสามารถเปิดการใช้งานคุกกี้เพื่อทำการบันทึกและจดจำข้อมูลไว้เพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน การใช้งานคุกกี้จะทำงานจนกว่าผู้ใช้งานจะทำการลบ Cookie  หรือออกจากโปรแกรมของผู้ใช้งาน ข้อมูลในการใช้งานจะถูกจัดเก็บและรวบรวมไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติและกิจกรรมอื่นๆในการปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการ

  1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

ทางเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน อาจจะทำการปรับปรุง หรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้าเพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการมากยิ่งขึ้น