Categories
งาน

โอกาสของการทำงานในยุคปัจจุบัน

ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันเป็นยุคที่เศรษฐกิจของประเทศไทยค่อนข้างฝืดเคือง อาจจะเรียกได้ว่าเป็นยุค “ข้าวยากหมากแพง” ก็ว่าได้ โดยเฉพาะพิษการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมระดับโลก

ในประเทศไทยก็ได้ผลกระทบจากเรื่องนี้อยู่ไม่น้อย ทำให้หลายๆธุรกิจปิดตัวลงและลดจำนวนอัตราการจ้างงาน ดังนั้นโอกาสของการทำงานในยุคปัจจุบันจึงมีอัตราการแข่งขันที่สูงมาก การคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพและมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับงานจึงมีความสำคัญมากที่สุด

ส่วนงานที่เป็นที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับต้นๆ ได้แก่ งานการตลาดออนไลน์ งานที่ให้บริการแบบออนไลน์ทุกประเภท วิศวกร ไอที ฝ่ายธุรการเอกสารและฝ่ายบัญชี เป็นต้น ซึ่งงานเหล่านี้เป็นงานที่เปรียบเสมือนแรงขับเคลื่อนพื้นฐานของสังคมที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตและการใช้ชีวิตในยุค “New Normal” โดยงานส่วนใหญ่ที่กำลังเป็นที่นิยม มักจะเป็นงานที่ไม่ได้พบปะกับผู้คนต่อหน้า 100% แต่สามารถส่งมอบการให้บริการ หรือสินค้าได้ตามปกติ รวมไปจนถึงงานที่เกี่ยวข้องกับความเชี่ยวชาญเฉพาะทางก็ยังคงเป็นที่นิยมด้วยเช่นกัน โอกาสของการทำงานไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพียงสภาพสังคม หรือสิ่งรอบตัวเท่านั้น แต่การพัฒนาตนเองให้มีความรู้และเพิ่มพูนทักษะของตัวเองอยู่เสมอจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเองในด้านของทักษะการทำงาน การเพิ่มโอกาสในการทำงานและสามารถนำความรู้ที่มีไปต่อยอดได้ในอนาคต https://www.jobbkk.com/jobs/lists